วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 34 เดือน ตุลาคม 2563

26 ตุลาคม 2563


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 33 เดือน ตุลาคม 2563

26 ตุลาคม 2563


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 32 เดือน ตุลาคม 2563

26 ตุลาคม 2563


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ๑๑-๑๒ พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐ วันที่ 24 ตุลาคม 2563

26 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ๑๑-๑๒
พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุร


วิทยาลัยการอาชีพสองพีน้อง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 24-25 ตุลาคม 2563

26 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยการอาชีพสองพีน้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓