สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง และนำเอกสารการสมัครมายื่นในวันมอบตัว

ลิงค์เกี่ยวกับเรา

ประกาศข่าวงานวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 9 เมษายน 2564

9 เมษายน 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 9 เมษายน 2564

9 เมษายน 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

5 เมษายน 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

5 เมษายน 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ขอแสดงความยินดีกับ นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

5 เมษายน 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

หนังสือราชการ (COVID-19)

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

วิดีโอแนะแนว

รองผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

นายชนะจิต  คำแผง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการ

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

SICEC CHANNEL

ศธ.02 ออนไลน์