ประกันคุณภาพภายใน

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดโครงการ Fix it Center อบต.ต้นตาล 25 มิถุนายน 2565

25 มิถุนายน 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้ารับการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center แบบถาวร 16 มิถุนายน 2565

17 มิถุนายน 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี 9 มิถุนายน 2565

9 มิถุนายน 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 8 มิถุนายน 2565

9 มิถุนายน 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

4 มิถุนายน 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

หนังสือราชการ (COVID-19)

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

ศธ.02 ออนไลน์

ลิงค์เกี่ยวกับเรา