ประกันคุณภาพภายใน

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ 8 สิงหาคม 2565

8 สิงหาคม 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 5 สิงหาคม 2565

8 สิงหาคม 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2565

28 กรกฎาคม 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

โครงการอบรมแกนนำเยาวชนป้องกันยาเสพติด 27 กรกฏาคม 2565

28 กรกฎาคม 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 27 กรกฏาคม 2565

27 กรกฎาคม 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

ศธ.02 ออนไลน์

ลิงค์เกี่ยวกับเรา