สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง และนำเอกสารการสมัครมายื่นในวันมอบตัว

ลิงค์เกี่ยวกับเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 9 เมษายน 2564

9 เมษายน 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 9 เมษายน 2564

9 เมษายน 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ประกาศ รายวิชาภาคฤดูร้อน S/63 ที่บอร์ประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ ลงทะเบียน 7 เมษายน 2564

6 เมษายน 2564 by นายอิทธิพล สุขสอาด

สำหรับนักเรียนที่ติด 0 ศูนย์ รับแบบคำร้องขอแก้ O ศูนย์ ที่งานทะเบียน วันที่ 7 เมษายน 2564 (วันสุดท้าย)

6 เมษายน 2564 by นายอิทธิพล สุขสอาด

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

5 เมษายน 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

หนังสือราชการ (COVID-19)

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

วิดีโอแนะแนว

รองผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

นายชนะจิต  คำแผง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการ

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

SICEC CHANNEL

ศธ.02 ออนไลน์