ประกันคุณภาพภายใน

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) ในการจัดการศึกษาเชื่อมโยงสถานศึกษา 17 พฤษภาคม 2567

17 พฤษภาคม 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2567

15 พฤษภาคม 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมกิจกรรม เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม 2567

15 พฤษภาคม 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนเข้ารับการฝึกงาน ในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 9 พฤษภาคม 2567

9 พฤษภาคม 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

โครงการ Fix it จิตอาสาศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง 1 พฤษภาคม 2567

1 พฤษภาคม 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี ก้าน แตงทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ศธ.02 ออนไลน์

ลิงค์เกี่ยวกับเรา