ลิงค์เกี่ยวกับเรา

ประกาศข่าวงานวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ อิ่มบุญ อุ่นรัก รับวันปีใหม่ 13 มกราคม 2565

13 มกราคม 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมพิธีเทปูนหล่อพระพุทธมหามงคลมุนี ณ วัดไผ่ขาด 12 มกราคม 2565

12 มกราคม 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เดินทางเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ ณ บริษัทไพโอเนียร์ แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 4 มกราคม 2565

5 มกราคม 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 29 ธันวาคม 2564

29 ธันวาคม 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมการจัดแสดงผลงาน/โครงการที่โดดเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานแถลงยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 24 ธันวาคม 2564

27 ธันวาคม 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

หนังสือราชการ (COVID-19)

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการ

นายชนะจิต คำแผง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิดีโอแนะแนว

SICEC CHANNEL

ศธ.02 ออนไลน์