ประกันคุณภาพภายใน

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 3 กุมภาพันธ์ 2566

3 กุมภาพันธ์ 2566 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดร้องเพลง งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 2 กุมภาพันธ์ 2566

2 กุมภาพันธ์ 2566 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 31 ระดับชาติ 1 กุมภาพันธ์ 2566

2 กุมภาพันธ์ 2566 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2566 27 มกราคม 2566

27 มกราคม 2566 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้ารับการประเมินสถานศึกษาวิถีพุทธ 27 มกราคม 2566

27 มกราคม 2566 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

ศธ.02 ออนไลน์

ลิงค์เกี่ยวกับเรา