ประกันคุณภาพภายใน

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2566

28 กันยายน 2566 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

รับมอบเกียรติบัตร การประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และอำเภอ ระดับคุณธรรมต้นแบบ 27 กันยายน 2566

27 กันยายน 2566 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมการประชุม ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการนำเข้าข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2566 25 กันยายน 2566

25 กันยายน 2566 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการ และฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 23 กันยายน 2566

25 กันยายน 2566 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 ระดับภาคกลาง 22 กันยายน 2566

25 กันยายน 2566 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

ศธ.02 ออนไลน์

ลิงค์เกี่ยวกับเรา