ประกันคุณภาพภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 18 มิถุนายน 2567

18 มิถุนายน 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี 2567 17 มิถุนายน 2567

18 มิถุนายน 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 16 มิถุนายน 2567

18 มิถุนายน 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

โครงการประชุมผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 16 มิถุนายน 2567

18 มิถุนายน 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติหุ่นยนต์ ABU Asia-Pacific Robot Contest ระดับชาติ 16 มิถุนายน 2567

18 มิถุนายน 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี ก้าน แตงทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ศธ.02 ออนไลน์

ลิงค์เกี่ยวกับเรา