ลิงค์เกี่ยวกับเรา

ประกาศข่าวงานวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งแนวทางปฎิบัติตนในวันเปิดเรียน On-Site ตามมาตราการป้อง Covid-19

28 พฤศจิกายน 2564 by นายอิทธิพล สุขสอาด

อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ และโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ 25 พฤศจิกายน 2564

26 พฤศจิกายน 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ตรวจ ATK คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 25 พฤศจิกายน 2564

26 พฤศจิกายน 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ลงนามความร่วมมือ (MOU) ออนไลน์ ระหว่างบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 19 พฤศจิกายน 2564

22 พฤศจิกายน 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

13 พฤศจิกายน 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

หนังสือราชการ (COVID-19)

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการ

นายชนะจิต คำแผง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิดีโอแนะแนว

SICEC CHANNEL

ศธ.02 ออนไลน์