ประกันคุณภาพภายใน

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์ 2567 11 เมษายน 2567

11 เมษายน 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

รับลงทะเบียนมอบตัว รายงานตัวเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป 10 เมษายน 2567

10 เมษายน 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2567 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2567 9 เมษายน 2567

10 เมษายน 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้ารับรางวัลประทาน วัฒนธรรศแห่งสยาม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ภายใต้โครงการวัฒนธรรศครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 สาขาผู้อนุรักษ์ คิดค้น พัฒนา สิ่งประดิษฐ์ไทยดีเด่น 7 เมษายน 2567

10 เมษายน 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง 5 เมษายน 2567

10 เมษายน 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี ก้าน แตงทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ศธ.02 ออนไลน์

ลิงค์เกี่ยวกับเรา