ลิงค์เกี่ยวกับเรา

วิดีโอแนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัย

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เปิดโครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อออกให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตร รถจักรยานยนต์ แก่ประชาชน ในพื้นที่ ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง 20 กันยายน 2563

20 กันยายน 2563 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 16 กันยายน 2563

17 กันยายน 2563 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 14 กันยายน 2563

15 กันยายน 2563 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี 14 กันยายน 2563

14 กันยายน 2563 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เปิดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment : E to E) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หลักสูตรช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี CCTV and IP Camera 12 กันยายน 2563

14 กันยายน 2563 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ (COVID-19)

กิจกรรมวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

นายชนะจิต  คำแผง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการ

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

SICEC CHANNEL

ศธ.02 ออนไลน์