สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง และนำเอกสารการสมัครมายื่นในวันมอบตัว

ลิงค์เกี่ยวกับเรา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมการสอนเปลี่ยนวิชาเป็นอาชีพ
ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
โดย อาจารย์สำรวย เพ็งอ้น จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณ ห้องปฏิบัติการบัญชี ห้อง 6201 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
DOWNLOAD ตัวอย่าง HAND ON วก.แจ้ห่ม
DOWNLOAD รวมมาตรฐานอาชีพ สคช
LINK สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ (COVID-19)

เข้าพบนางสาวโสภิตา ขาวประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทดำรงศิลป์ซัพพลายส์ 24 กุมภาพันธ์ 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

22 กุมภาพันธ์ 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 16 กุมภาพันธ์ 2564

17 กุมภาพันธ์ 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 10 กุมภาพันธ์ 2564

10 กุมภาพันธ์ 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

วิดีโอแนะแนว

รองผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

นายชนะจิต  คำแผง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการ

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

SICEC CHANNEL

ศธ.02 ออนไลน์