ประกันคุณภาพภายใน

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2 ธันวาคม 2565

2 ธันวาคม 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เปิดโครงการลูกเสือ ในวิชาหลักการเขียนโครงการและวิชาบริการ 30 พฤศจิกายน 2565

1 ธันวาคม 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินขั้นที่ 5 26 พฤศจิกายน 2565

1 ธันวาคม 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี 29 พฤศจิกายน 2565

1 ธันวาคม 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคกลาง 21-25 พฤศจิกายน 2565

28 พฤศจิกายน 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

ศธ.02 ออนไลน์

ลิงค์เกี่ยวกับเรา