ลิงค์เกี่ยวกับเรา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมการสอนเปลี่ยนวิชาเป็นอาชีพ
ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
โดย อาจารย์สำรวย เพ็งอ้น จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณ ห้องปฏิบัติการบัญชี ห้อง 6201 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
DOWNLOAD ตัวอย่าง HAND ON วก.แจ้ห่ม
DOWNLOAD รวมมาตรฐานอาชีพ สคช
LINK สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ (COVID-19)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมการสอนเปลี่ยนวิชาเป็นอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 9-10 มกราคม 2563

13 มกราคม 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

2 มกราคม 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ส่งความสุขในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

30 ธันวาคม 2563 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เทคนิคล้างมือ 7 ขั้นตอน ห่างไกลโควิด – 19

30 ธันวาคม 2563 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันไวรัสโควิด-19 28 ธันวาคม 2563

29 ธันวาคม 2563 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

วิดีโอแนะแนว

รองผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

นายชนะจิต  คำแผง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการ

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

SICEC CHANNEL

ศธ.02 ออนไลน์