ประกันคุณภาพภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 17 กรกฏาคม 2567

17 กรกฎาคม 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 16 กรกฏาคม 2567

16 กรกฎาคม 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

หล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 16 กรกฏาคม 2567

16 กรกฎาคม 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ภายใต้โครงการอาชีวศึกษาร่วมใจล้างเครื่องปรับอากาศทั่วไทยฟรี 7,200 เครื่อง 1 กรกฏาคม 2567

15 กรกฎาคม 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้ารับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ 12 กรกฏาคม 2567

15 กรกฎาคม 2567 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี ก้าน แตงทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ศธ.02 ออนไลน์

ลิงค์เกี่ยวกับเรา