ประกันคุณภาพภายใน

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566

8 มิถุนายน 2566 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

หารือกับสถาบันพัฒนา ฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ในการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 7 มิถุนายน 2566

7 มิถุนายน 2566 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

โครงการลูกเสือช่อสะอาด ต่อต้านการทุจิต 7 มิถุนายน 2566

7 มิถุนายน 2566 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

รณรงค์การใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD 7 มิถุนายน 2566

7 มิถุนายน 2566 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

อบรมให้ความรู้เรื่อง คุณธรรมและการประพฤติตนให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้เป็นคนดีศรีสุพรรณ และการสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอสองพี่น้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามกฎหมาย 7 มิถุนายน 2566

7 มิถุนายน 2566 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

ศธ.02 ออนไลน์

ลิงค์เกี่ยวกับเรา