ลิงค์เกี่ยวกับเรา

วิดีโอแนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัย

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ๑๑-๑๒ พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐ วันที่ 24 ตุลาคม 2563

26 ตุลาคม 2563 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

วิทยาลัยการอาชีพสองพีน้อง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 24-25 ตุลาคม 2563

26 ตุลาคม 2563 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

น้อมเกล้า รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

23 ตุลาคม 2563 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดพิธีไหว้ครูช่างและครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 15 ตุลาคม 2563

16 ตุลาคม 2563 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง 13 ตุลาคม 2563

14 ตุลาคม 2563 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ (COVID-19)

กิจกรรมวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

นายชนะจิต  คำแผง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการ

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

SICEC CHANNEL

ศธ.02 ออนไลน์