วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง 13 ตุลาคม 2563

14 ตุลาคม 2563

วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 29 เดือน ตุลาคม 2563

14 ตุลาคม 2563