วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้คุณธรรมต้นแบบให้กับนักเรียนนักศึกษา 30 กันยายน 2563

1 ตุลาคม 2563

วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้คุณธรรมต้นแบบให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความมีคุณธรรมในการศึกษาและการดำรงชีวิต โดยโครงการนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง