วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2563

29 กันยายน 2563

วันที่ 28 กันยายน 256 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ ลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 26 เดือน กันยายน 2563

26 กันยายน 2563


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง โดยแผนกอิเล็กทรอนิกส์และแผนกไฟฟ้ากำลัง จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชางานประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม และวิชางานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 26 กันยายน 2563

26 กันยายน 2563

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง โดยแผนกอิเล็กทรอนิกส์และแผนกไฟฟ้ากำลัง จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชางานประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม และวิชางานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวนวิชาละ ๑๕ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ แผนกอิเล็กทรอนิกส์และ แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้คุณธรรมต้นแบบให้กับนักเรียนนักศึกษา 23 กันยายน 2563

25 กันยายน 2563

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้คุณธรรมต้นแบบให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความมีคุณธรรมในการศึกษาและการดำรงชีวิต โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ และ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี 23 กันยายน 2563

25 กันยายน 2563

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ คณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 อัตรา

24 กันยายน 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รับสมัครนักเรียนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 15 ชั่วโมง วิชา งานประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม ประจำปีการศึกษา 2563

22 กันยายน 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รับสมัครนักเรียนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 15 ชั่วโมง วิชางานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ประจำปีการศึกษา 2563

22 กันยายน 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักเรียนเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563

21 กันยายน 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

21 กันยายน 2563


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 25 เดือน กันยายน 2563

21 กันยายน 2563


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เปิดโครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อออกให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตร รถจักรยานยนต์ แก่ประชาชน ในพื้นที่ ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง 20 กันยายน 2563

20 กันยายน 2563

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อออกให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตร รถจักรยานยนต์ แก่ประชาชน ในพื้นที่ ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.แหลม ศรีนุ้ย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว โครงการฯนี้เปิดให้บริการระหว่างวันที่ ๑๓,๑๙ และ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓