จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 9 เมษายน 2564

9 เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 9 เมษายน 2564

9 เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยโครงการนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


ประกาศ รายวิชาภาคฤดูร้อน S/63 ที่บอร์ประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ ลงทะเบียน 7 เมษายน 2564

6 เมษายน 2564


สำหรับนักเรียนที่ติด 0 ศูนย์ รับแบบคำร้องขอแก้ O ศูนย์ ที่งานทะเบียน วันที่ 7 เมษายน 2564 (วันสุดท้าย)

6 เมษายน 2564


ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

5 เมษายน 2564


ขอแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

5 เมษายน 2564


ขอแสดงความยินดีกับ นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

5 เมษายน 2564


ขอแสดงความยินดีกับดร. สุรพงษ์ เอิมอุทัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

5 เมษายน 2564


จัดการทดสอบ V-Net ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 5 เมษายน 2564

5 เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดยนายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายชนะจิต คำแผง รองผู้อำนวยการ และนายอิทธิพล สุขสอาด หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน อำนวยความสะดวกในการจัดการทดสอบ V-Net ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้น ปวช.๓ ทุกสาขาวิชา จัดการทดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


ประเมินสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ 2 เมษายน 2564

5 เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.00 น. นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในการประเมิน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิฯ ร่วมกันประเมินสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมดาวเรือง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยการประเมินครั้งนี้ นายชนะจิต คำแผ่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ด้วย


เข้าร่วมพิธีปิดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

2 เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมพิธีปิดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โดม ๗o ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวด “สุดยอนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 1 เมษายน 2564

2 เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผู้อำนวยการ นำครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดการประกวด “สุดยอนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โดม ๗๐ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี