วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง 13 ตุลาคม 2563

13 ตุลาคม 2563