วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 30 เดือน ตุลาคม 2563

16 ตุลาคม 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

16 ตุลาคม 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 อัตรา

16 ตุลาคม 2563


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดพิธีไหว้ครูช่างและครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 15 ตุลาคม 2563

16 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่างและครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง