วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องจัด พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ และรับมอบชุดสื่อการเรียนยานยนต์ และชุดรถยนต์เพื่อการเรียนการสอน วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

30 ตุลาคม 2563

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ พร้อมด้วย นายไพทูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลล์ จำกัด โดยท่านปิยะ ภาตะนันท์ ผู้จัดการทั่วไป สถาบันฝึกอบรมตรีเพชร อีซูซุ เพื่อส่งมอบให้นายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ อดีตรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และอดีตที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาเรียนรู้ต่อไป