เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 17 กุมภาพันธ์ 2567

19 กุมภาพันธ์ 2567

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันสุดยอด นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัด ปทุมธานี


เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษา ระบบทวิภาคีและรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา ระบบทวิภาคี 15 กุมภาพันธ์ 2567

19 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยนายนพดล ขุนวังห์ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ และ นายเสถียร สุริวงษ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษา ระบบทวิภาคีและรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา ระบบทวิภาคี จากบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) โดยมีนายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานการมอบเกียรติบัตร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี


พิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี 14 กุมภาพันธ์ 2567

19 กุมภาพันธ์ 2567

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี ให้กับกองลูกเสือวิสามัญ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ณ ห้องประชุม ท่าทรายทอง 3 อาคารอำนวยการ


เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจ การใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี (DVE DATA) ประจำปี งบประมาณ 2567 14 กุมภาพันธ์ 2567

19 กุมภาพันธ์ 2567

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจ การใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี (DVE DATA) ประจำปี งบประมาณ 2567 โดยมีนายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมวาสิฏฐีซิตี้ จังหวัด สุพรรณบุรี