รับลงทะเบียน มอบตัว รายงานตัวเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควต้า 23 กุมภาพันธ์ 2567

23 กุมภาพันธ์ 2567

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกันรับลงทะเบียน มอบตัว รายงานตัวเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควต้า หลักสูตร ปวช. และปวส. ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง