ตรวจประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี การศึกษา 2566 29 มกราคม 2567

29 มกราคม 2567

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี การศึกษา 2566 โดยมีนายจตุพร ศิลปรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมท่าทรายทอง 1 อาคารอำนวยการ


รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

26 มกราคม 2567

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566


แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

26 มกราคม 2567

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567


วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 226 เดือน มกราคม 2567

25 มกราคม 2567


วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 225 เดือน มกราคม 2567

25 มกราคม 2567


วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 224 เดือน มกราคม 2567

25 มกราคม 2567


วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 223 เดือน มกราคม 2567

25 มกราคม 2567


วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 222 เดือน มกราคม 2567

25 มกราคม 2567


วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 221 เดือน มกราคม 2567

25 มกราคม 2567


วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 220 เดือน มกราคม 2567

25 มกราคม 2567


วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 219 เดือน มกราคม 2567

25 มกราคม 2567


วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 218 เดือน มกราคม 2567

25 มกราคม 2567