เข้าร่วมออกบูธแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในสายอาชีพ ในงาน MTBK ACADEMIC FAIR 2 กุมภาพันธ์ 2567

2 กุมภาพันธ์ 2567

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นางสาวทัตพิชา คำภีระ หัวหน้างานแนะแนว พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมออกบูธแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในสายอาชีพ ในงาน MTBK ACADEMIC FAIR เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนที่สนใจ ในสายอาชีพได้เข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ณ โรงเรียนมัธยมฐานบิน กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม