เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพ กำลังคนอาชีวศึกษาและการสร้างโอกาสทางสังคม 22 กุมภาพันธ์ 2567

22 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพ กำลังคนอาชีวศึกษาและการสร้างโอกาสทางสังคม ณ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด