ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารายงานตัวและมอบตัว ประเภทโควตา

24 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ลงทะเบียนเรียน รอบล่าช้า ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

12 มกราคม 2564


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

4 มกราคม 2564


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

4 มกราคม 2564


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

2 มกราคม 2564

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ แจ้งนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องปฎิบัติตามประกาศและติดตามข่าวสารต่างๆในการเรียนการสอนออนไลน์ได้ทางเพจและครูที่ปรึกษานะครับ


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตรจ้าง สาขาวิชาการบัญชี

25 ธันวาคม 2563


สาส์นอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

23 ธันวาคม 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตรจ้าง สาขาวิชาการบัญชี 23 ธันวาคม 2563

23 ธันวาคม 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 อัตรา 22 ธันวาคม 2563

22 ธันวาคม 2563


ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ 21 ธันวาคม 2563

21 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ขอประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 -3 มกราคม 2564 ครับ ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563


แผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

21 ธันวาคม 2563

1.แบบฟอร์มโครงการสอน-2-63

2.แบบฟอร์มแผนการสอน-2-63


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี

8 ธันวาคม 2563