ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องอบและพ่นสีรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

7 มิถุนายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องอบและพ่นสีรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

27 พฤษภาคม 2567


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องอบและพ่นสีรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

24 พฤษภาคม 2567

ประกาศประกวดราคาห้องอบและพ่นสีรถยนต์


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

23 พฤษภาคม 2567


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการครู พนักงานราชการครู ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2567

15 พฤษภาคม 2567

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2567


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ปรับปรุงร่าง ครั้งที่ 1) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

15 พฤษภาคม 2567

ประชาพิจารณ์รายละเอียด ปรับปรุงร่าง ครั้งที่ 1 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567


ประชาพิจารณ์ ห้องอบและพ่นสีรถยนต์

21 มีนาคม 2567

ประชาพิจารณ์ ห้องอบและะพ่นสีรถยนต์


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

1 มีนาคม 2567

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงและตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

31 ตุลาคม 2566


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงและตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

27 ตุลาคม 2566


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 28 กันยายน 2566

28 กันยายน 2566

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

19 กันยายน 2566