ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

29 เมษายน 2565


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

18 เมษายน 2565


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

18 เมษายน 2565


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

11 มีนาคม 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย

แบบก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย

ประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น ก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย

 


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ขยายเวลาการลงทะเบียนชำระเงินภาคเรียนฤดูร้อน

9 มีนาคม 2565


ประกาศตารางสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

8 มีนาคม 2565

 

ดาว์โหลด ตารางสอนภาคเรียนฤดูร้อนรายบุคคล 20220308_145156-หมุน


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)จัดจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2565

8 มีนาคม 2565

ประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์

แบบก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bldding)

7 มีนาคม 2565


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

4 มีนาคม 2565


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

4 มีนาคม 2565

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง การลงทะเบียนและซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

3 มีนาคม 2565


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)จัดจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย

28 กุมภาพันธ์ 2565

ร่างประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์

ปร.4

แบบ

TOR

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง