ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

2 มิถุนายน 2566


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

29 พฤษภาคม 2566


คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการ พนักงานราชการครู ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2566

18 พฤษภาคม 2566

 คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการ พนักงานราชการครู ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2566


ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

14 พฤษภาคม 2566

1.ตารางสอนครู แผนกไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

2.ตารางสอนครู แผนกคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

3.ตารางสอนครู แผนกช่างเชื่อม และแผนกเทคนิคพื้นฐาน

4.ตารางสอนครู แผนกช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

5.ตารางสอนครู แผนกบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

6.ตารางสอนครู แผนกสามัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

7.ตารางสอนครู แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

14 พฤษภาคม 2566

1.ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา แผนกไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

2.ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

3.ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา แผนกช่างเชื่อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

4.ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา แผนกช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

5.ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา แผนกบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

6.ตารางเรียนนักเรียน นักศึกษา แผนกอิเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

9 มีนาคม 2566


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง การลงทะเบียนและซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

9 มีนาคม 2566


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

13 ธันวาคม 2565


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(ข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

7 ธันวาคม 2565


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

28 พฤศจิกายน 2565


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

14 พฤศจิกายน 2565

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

3 พฤศจิกายน 2565