ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 อัตรา

24 กันยายน 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รับสมัครนักเรียนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 15 ชั่วโมง วิชา งานประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม ประจำปีการศึกษา 2563

22 กันยายน 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รับสมัครนักเรียนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 15 ชั่วโมง วิชางานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ประจำปีการศึกษา 2563

22 กันยายน 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักเรียนเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563

21 กันยายน 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

21 กันยายน 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่องรับสมัครนักการภารโรงและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

26 สิงหาคม 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

19 สิงหาคม 2563


ประกาศวิทยาลัยเรื่องการเปิดสถานศึกษา On-Site ครบคน ครบห้อง ครบชั้น

17 สิงหาคม 2563

ประกาศการเปิดสถานศึกษาOn-Site  ครบคน ครบห้องครบชั้น  ตั่งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 >คลิก


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

17 สิงหาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน > คลิก


12 สิงหาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2563

วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา (รอบ3)

31 กรกฎาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา (รอบ3)


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา

31 กรกฎาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา