งบทดลองเดือน สิงหาคม 2563

11 กันยายน 2563


คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 16200/2563 เรื่อง ข้อกำหนดการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ระยะที่ 7)

11 กันยายน 2563


เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เข้ามาเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องแจ้งความจำนงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะเพื่อต่อชีวิตแก่ผู้อื่น 9 กันยายน 2563

11 กันยายน 2563

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี และวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 2 กันยายน 2563

11 กันยายน 2563