ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รับสมัครนักเรียนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 15 ชั่วโมง วิชา งานประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม ประจำปีการศึกษา 2563

22 กันยายน 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รับสมัครนักเรียนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 15 ชั่วโมง วิชางานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ประจำปีการศึกษา 2563

22 กันยายน 2563