วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้คุณธรรมต้นแบบให้กับนักเรียนนักศึกษา 23 กันยายน 2563

25 กันยายน 2563

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้คุณธรรมต้นแบบให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความมีคุณธรรมในการศึกษาและการดำรงชีวิต โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ และ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี 23 กันยายน 2563

25 กันยายน 2563

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ คณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง