เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Learning Innovation สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุค New Normal 1 มีนาคม 2564

1 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Learning Innovation สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุค New Normal จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 78 เดือน มีนาคม 2564

1 มีนาคม 2564


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 77 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

1 มีนาคม 2564


เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 28 ก.พ. 64

1 มีนาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายอรรถพล นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้งานทวิภาคี นำโดยนายเสถียร สุริวงษ์ หัวหน้างานทวิภาคีพร้อมด้วยคณะครู และ

ผู้ปกครอง เดินทางไปส่งนักศึกษาระดับชั้นปวส. แผนกไฟฟ้า แผนกยานยนต์แผนกบัญชี และแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง

(ประเทศไทย) จำกัด อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา