เข้าร่วมกิจกรรมวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2564

2 มีนาคม 2564

วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายอิทธิพล สุขสอาด ข้าราชการครู เข้าร่วมกิจกรรมวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป เป็นประธานภายในงานณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 79 เดือน มีนาคม 2564

2 มีนาคม 2564