วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 76 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

25 กุมภาพันธ์ 2564


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 75 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

25 กุมภาพันธ์ 2564


ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

25 กุมภาพันธ์ 2564

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายอรรถพล นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาให้การต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนางสาวมัลลิกา โสภณลัคนา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ ณ ห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 25 กุมภาพันธ์ 2564

25 กุมภาพันธ์ 2564

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 74 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 73 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารายงานตัวและมอบตัว ประเภทโควตา

24 กุมภาพันธ์ 2564

เข้าพบนางสาวโสภิตา ขาวประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทดำรงศิลป์ซัพพลายส์ 24 กุมภาพันธ์ 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยครูเสถียร สุริวงษ์ หัวหน้างานทวิภาคี เข้าพบนางสาวโสภิตา ขาวประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทดำรงศิลป์ซัพพลายส์ เพื่อมอบของที่ระลึกและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง


เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้มอบหมายให้บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จัดขึ้นโดย อำเภอสองพี่น้อง ณ บริเวณสุ่มปลายักษ์ ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 72 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 71 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 70 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564