วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 76 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

25 กุมภาพันธ์ 2564


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 75 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

25 กุมภาพันธ์ 2564


ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

25 กุมภาพันธ์ 2564

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายอรรถพล นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาให้การต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนางสาวมัลลิกา โสภณลัคนา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ ณ ห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 25 กุมภาพันธ์ 2564

25 กุมภาพันธ์ 2564

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี