วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 64 เดือน มกราคม 2564

28 มกราคม 2564


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 63 เดือน มกราคม 2564

28 มกราคม 2564


แนวทางป้องกันเตรียมความพร้อมของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง อย่างเคร่งครัด เปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

28 มกราคม 2564


ประกาศเปิดเรียนตามปกติ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ขอความร่วมมือในการป้องกันตามมาตราการ Covid-19 ของสถานศึกษา

28 มกราคม 2564


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 62 เดือน มกราคม 2564

20 มกราคม 2564


งบทดลองเดือน ธันวาคม 2563

18 มกราคม 2564

ดาว์โหลดเกียรติบัตรโครงการอบรมปฎิบัติการ เตรียมการสอนเปลี่ยนรายวิชาเป็นอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2563

14 มกราคม 2564

ดาว์โหลดเกียรติบัตร ฯ 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมการสอนเปลี่ยนวิชาเป็นอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 9-10 มกราคม 2563

13 มกราคม 2564

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมการสอนเปลี่ยนวิชาเป็นอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2564 แบบถ่ายทอดสด Live streaming ให้ครูแกนนำและครูในวิทยาลัยผ่านการถ่ายทอดสด โดย อาจารย์สำรวย เพ็งอ้น วิทยากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้องปฏิบัติการบัญชี ห้อง 6201 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ลงทะเบียนเรียน รอบล่าช้า ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

12 มกราคม 2564


ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องขอความร่วมมือแจ้งการเดินทางในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

5 มกราคม 2564


ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องกำหนดพื้นที่สถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19) และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ​บริหารจัดการพื้นที่

5 มกราคม 2564


คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีที่​ 23/2564 เรื่องข้อกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด​ 19

5 มกราคม 2564