เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 16 กุมภาพันธ์ 2564

17 กุมภาพันธ์ 2564

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.๐0 น. นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมดาวเรือง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี