ประเมินผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 5 กุมภาพันธ์ 2564

9 กุมภาพันธ์ 2564

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมจิตต์ ศรีสมพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และนายชูเชิด มัจฉาฉ่ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับ อศจ. โดยมีนายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาและประเมินผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี


ประเมินผลงานข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับอาชีสศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 5 กุมภาพันธ์ 2564

9 กุมภาพันธ์ 2564

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยนายชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ร่วประเมินผลงานข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมดาวเรือง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


เข้าพบนายสุขวิทย์ ปู้ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 3 กุมภาพันธ์ 2564

9 กุมภาพันธ์ 2564

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยครูทัตพิชา คำภีระ และครูอิทธิพล สุขสอาด เข้าพบนายสุขวิทย์ ปู้ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา เพื่อนำเสนอโครงการเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง และโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ภายใต้โครงการสองพี่น้อง Excellent Model

 


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 67 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

9 กุมภาพันธ์ 2564


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 66 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

9 กุมภาพันธ์ 2564


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 65 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

9 กุมภาพันธ์ 2564