วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 45 เดือน พฤศจิกายน 2564

22 พฤศจิกายน 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 44 เดือน พฤศจิกายน 2564

22 พฤศจิกายน 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 43 เดือน พฤศจิกายน 2564

22 พฤศจิกายน 2564


ลงนามความร่วมมือ (MOU) ออนไลน์ ระหว่างบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 19 พฤศจิกายน 2564

22 พฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง และนายชนะจิต คำแผง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และงานความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ออนไลน์ ระหว่างบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เพื่อทำข้อตกลงในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายในบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และตำแหน่งนักการภารโรง

22 พฤศจิกายน 2564