วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 41 เดือน พฤศจิกายน 2564

8 พฤศจิกายน 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 40 เดือน พฤศจิกายน 2564

8 พฤศจิกายน 2564


เข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทาน 7 พ.ย. 2564

8 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาสณ วัดสองพี่น้อง โดยการนี้ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้เข้าร่วมพิธีและรับมอบทุนการศึกษาเพื่อนำมาบำรุงการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 พร้อมนี้ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดจนประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีฯ