วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 42 เดือน พฤศจิกายน 2564

13 พฤศจิกายน 2564


นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

13 พฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้ นายชนะจิต คำแผง รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู นำนักศึกษาแผนกช่างยนต์และแผนกไฟฟ้ากำลัง เดินทางเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี