กระทรวงศึกษาธิการเริ่มแจกเงินเยียวยานักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ คนละ 2,000 บาท แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. เป็นต้นไป ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.vec.go.th

2 กันยายน 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 17 เดือน สิงหาคม 2564

2 กันยายน 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 16 เดือน สิงหาคม 2564

2 กันยายน 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 15 เดือน สิงหาคม 2564

2 กันยายน 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 14 เดือน สิงหาคม 2564

2 กันยายน 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 13 เดือน สิงหาคม 2564

2 กันยายน 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 12 เดือน สิงหาคม 2564

2 กันยายน 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 11 เดือน สิงหาคม 2564

2 กันยายน 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 10 เดือน สิงหาคม 2564

2 กันยายน 2564


ฝึกอบรมครูนิเทศและพัฒนาเครื่องมือ ประเมินสมรรถนะการฝึกอาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคี ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

2 กันยายน 2564

วันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมครูนิเทศและพัฒนาเครื่องมือ ประเมินสมรรถนะการฝึกอาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคี ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ระหว่าง วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ จัดอบรมโดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และได้รับ ความอนุเคราะห์จาก ดร.สมชาติ บุญศรี หัวหน้างานหลักสูตร และงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ วิทยาลัย การอาชีพสองพี่น้อง