เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ (L.A.T.C) รุ่นที่ 936 9 พฤษภาคม 2565

10 พฤษภาคม 2565
นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ (L.A.T.C) รุ่นที่ 936 ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม2565 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 9 พฤษภาคม 2565

10 พฤษภาคม 2565
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันต้อนรับนักเรียน นักศึกษาและให้โอวาทเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด


โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 6 พฤษภาคม 2565

9 พฤษภาคม 2565
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับปวช.ชั้นปีที่ 3 และระดับปวส.ชั้นปีที่ 2 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ดำเนินงานโดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 3 พฤษภาคม 2565

3 พฤษภาคม 2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัย การอาชีพสองพี่น้อง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพ สองพี่น้อง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565


อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบออนไลน์ 25 เมษายน 2565

25 เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาและนายพิศณุ อุทกัง ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เดินทางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย 11 เมษายน 2565

11 เมษายน 2565
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย พร้อมกับสรงน้ำพระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้าวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


รับรายงานตัวพร้อมกับลงทะเบียนเรียน นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่สอง 8 เมษายน 2565

8 เมษายน 2565
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องรับรายงานตัวพร้อมกับลงทะเบียนเรียน นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 โดยมีนักเรียนที่สมัครเรียนรอบทั่วไปกับวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เดินทางมารายงานตัวพร้อมกับลงทะเบียนเรียน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 2019 ของศบค.อย่างเคร่งครัด


เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมบุคลากรทำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 10 มีนาคม 2565

10 มีนาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำข้าราชการครู วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมบุคลากรทำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องสร้อยอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2565 9 มีนาคม 2565

10 มีนาคม 2565

นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องมอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2565 โดยมีนายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจง และมีนางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายสุรพล เอี่ยมธนานุรักษ์ ข้าราชการบำนาญ เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี


เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับชาติ 22 กุมภาพันธ์ 2565

22 กุมภาพันธ์ 2565
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยนายเสถียร สุริวงษ์ นำนายอโณชา ปานประชาติ นักเรียนสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับชาติ และ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่


เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 21 กุมภาพันธ์ 2565

22 กุมภาพันธ์ 2565
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในโอกาสนี้นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งสารคำอวยพร ผ่านการบันทึกเทปวิดีทัศน์ แก่คณะกรรมการ อวท นายก อวท. คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาที่ร่วมการประชุมฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน


เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 18 กุมภาพันธ์ 2565

22 กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะวิทยากร และกองลูกเสือวิสามัญจิตอาสา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายไพบูลย์ คำภาพักตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้