รูปแบบแผนการเรียนรู้แบบ MIAP Model วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

8 กันยายน 2564

 


ส่วนหน้าแผน-1

เนื้อหาสาระ-7  

 


งบทดลองเดือน สิงหาคม 2564

8 กันยายน 2564

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

8 กันยายน 2564