ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

31 พฤษภาคม 2565


คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการ พนักงานราชการครู ครูอัตรจ้างและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2565

25 พฤษภาคม 2565

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 2565


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

29 เมษายน 2565


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

18 เมษายน 2565


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

18 เมษายน 2565


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

11 มีนาคม 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย

แบบก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย

ประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น ก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย

 


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ขยายเวลาการลงทะเบียนชำระเงินภาคเรียนฤดูร้อน

9 มีนาคม 2565


ประกาศตารางสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

8 มีนาคม 2565

 

ดาว์โหลด ตารางสอนภาคเรียนฤดูร้อนรายบุคคล 20220308_145156-หมุน


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)จัดจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2565

8 มีนาคม 2565

ประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์

แบบก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bldding)

7 มีนาคม 2565


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

4 มีนาคม 2565


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

4 มีนาคม 2565

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย