รายงานสรุปการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

17 กันยายน 2564


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

8 กันยายน 2564

ประกาศวิทยาลัย ให้มีการจัดการเรียนการสอน Online ตามปกติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

3 กันยายน 2564


กระทรวงศึกษาธิการเริ่มแจกเงินเยียวยานักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ คนละ 2,000 บาท แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. เป็นต้นไป ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.vec.go.th

2 กันยายน 2564


วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ครบรอบ 80 ปี

19 สิงหาคม 2564


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

11 สิงหาคม 2564


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

2 กรกฎาคม 2564


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

29 มิถุนายน 2564

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)

24 มิถุนายน 2564


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

21 มิถุนายน 2564

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพีน้อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

17 มิถุนายน 2564


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

14 มิถุนายน 2564