ประกันคุณภาพภายใน

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ (L.A.T.C) รุ่นที่ 936 9 พฤษภาคม 2565

10 พฤษภาคม 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 9 พฤษภาคม 2565

10 พฤษภาคม 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 6 พฤษภาคม 2565

9 พฤษภาคม 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 3 พฤษภาคม 2565

3 พฤษภาคม 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบออนไลน์ 25 เมษายน 2565

25 เมษายน 2565 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

หนังสือราชการ (COVID-19)

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ

E-Library

ศธ.02 ออนไลน์

ลิงค์เกี่ยวกับเรา