ลิงค์เกี่ยวกับเรา

ประกาศข่าวงานวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง

27 ตุลาคม 2564 by นราธิป คันฉ่อง

เข้าร่วมอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่2

26 ตุลาคม 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

ส่งมอบสุขาลอยน้ำให้กับอำเภอสองพี่น้องเพื่อนำไปช่วยเหลือในด้านสุขอนามัยแก่ผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง

25 ตุลาคม 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

จัดทำสุขาลอยน้ำ เพื่อมอบให้กับชุมชน ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในอำเภอสองพี่น้อง

25 ตุลาคม 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

บรรจุถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในอำเภอสองพี่น้องภายใต้โครงการ fixit – จิตอาสา

19 ตุลาคม 2564 by นายอนุสรณ์ วงษ์ประเสริฐ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรมวิทยาลัย

หนังสือราชการ (COVID-19)

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(COVID-19)

previous arrow
next arrow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการรับมือวิกฤต โควิด 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Slider

ผู้อำนวยการ

นายอรรถพันธ์ นามกูล
ผู้อำนวยการ

วิดีโอแนะแนว

รองผู้อำนวยการ

นายสุรเชษฐ์ แก้วปาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อำนวยการ

นายชนะจิต  คำแผง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการ

นายวรรณะ  จิตรนพคุณ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

SICEC CHANNEL

ศธ.02 ออนไลน์