เปิดโครงการลูกเสือ ในวิชาหลักการเขียนโครงการและวิชาบริการ 30 พฤศจิกายน 2565

1 ธันวาคม 2565

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือ ในวิชาหลักการเขียนโครงการและวิชาบริการ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินขั้นที่ 5 26 พฤศจิกายน 2565

1 ธันวาคม 2565

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินขั้นที่ 5 และกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่เข้ารับการประเมินขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติและประเมินผลณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี 29 พฤศจิกายน 2565

1 ธันวาคม 2565

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องมอบหมายให้นางสาวจรรยา จันทร์โอกุล และนางสาวปาริฉัตร ชะเอมพันธ์ ครูแผนกบัญชี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชีชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย