ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

28 พฤศจิกายน 2565


ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคกลาง 21-25 พฤศจิกายน 2565

28 พฤศจิกายน 2565

นายอโนชา ปานประชาติ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วม การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคกลาง โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และได้เข้าสู่การแข่งขันในระดับชาติช่วงปลายเดือนมกราคม โดยมีนายเสถียร สุริวงษ์ เป็นครูผู้ควบคุมและได้รับการสนับสนุนโดยนายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565


เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 21-25 พฤศจิกายน 2565

28 พฤศจิกายน 2565

นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี


เข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค แบบออนไลน์ 16 พฤศจิกายน 2565

16 พฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ศรีทองแท้ พร้อมด้วย นายยศศักดิ์ ยศนันท์ นำนักเรียนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วย วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค แบบออนไลน์ ณ ห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย การอาชีพสองพี่น้อง


ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 16 พฤศจิกายน 2565

16 พฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการ คัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นการหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค


งบทดลองเดือน ตุลาคม 2565

14 พฤศจิกายน 2565

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

14 พฤศจิกายน 2565

เข้าร่วมพิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 11 พฤศจิกายน 2565

14 พฤศจิกายน 2565

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมพิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 โดยมีดร.สมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีปิดในครั้งนี้


เปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 10 พฤศจิกายน 2565

11 พฤศจิกายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ณ โดม 70 ปี วิทยาลัย เทคนิคสุพรรณบุรี


แบบฟอร์ม การสอนแทน

9 พฤศจิกายน 2565

แบบฟอร์ม การสอนแทน


เป็นประธานในการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี 8 พฤศจิกายน 2565

9 พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัย การอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานในการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้เข้าประเมินหน่วยองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีและวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


ทำกระทงในช่วงประเพณีลอยกระทง 8 พฤศจิกายน 2565

8 พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายสิทธิกานต์ ปิ่นแก้ว หัวหน้างานกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียน นักศึกษาจิตอาสาร่วมกันทำกระทงในช่วงประเพณีลอยกระทง ณ วัดอัมพวัน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี