ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

29 เมษายน 2565


อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร EP.01

26 เมษายน 2565


อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบออนไลน์ 25 เมษายน 2565

25 เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาและนายพิศณุ อุทกัง ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เดินทางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

18 เมษายน 2565


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

18 เมษายน 2565


สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย 11 เมษายน 2565

11 เมษายน 2565
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย พร้อมกับสรงน้ำพระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้าวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


รับรายงานตัวพร้อมกับลงทะเบียนเรียน นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่สอง 8 เมษายน 2565

8 เมษายน 2565
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องรับรายงานตัวพร้อมกับลงทะเบียนเรียน นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 โดยมีนักเรียนที่สมัครเรียนรอบทั่วไปกับวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เดินทางมารายงานตัวพร้อมกับลงทะเบียนเรียน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 2019 ของศบค.อย่างเคร่งครัด


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 เมษายน 2565

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคาร