เข้าร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ มูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส (ผู้รับสิทธิ์จาก ROBBO Finland) 28 พฤษภาคา 2565

31 พฤษภาคม 2565

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ มูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส (ผู้รับสิทธิ์จาก ROBBO Finland) โดยมีดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวิตเตอร์ กิจวัฒนา มณีรักษ์ ประธานมูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส เป็นผู้ลงนามความร่วมกันในครั้งนี้ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


เข้าร่วมเป็นกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา รอบคัดเลือก ประจำปีพุทธศักราช 2565 28 พฤษภาคา 2565

31 พฤษภาคม 2565
นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมเป็นกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา รอบคัดเลือก ประจำปีพุทธศักราช 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน โดย”การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา” ของสอศ. จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมศรีนนท์ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีทีมหุ่นยนต์จากสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 72 ทีม เพื่อแข่งขันคัดเลือกทีมหุ่นยนต์ จำนวน 36 ทีม เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับชาติต่อไป โดยใช้กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา ชื่อ “พิชิตวัฏจักรหอคอย สู่แดนภารตะ” ซึ่งเป็นโจทย์การแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยมีประเทศอินเดีย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

31 พฤษภาคม 2565


ใบประกาศรางวัลชมเชยการเข้าร่วมประกวด INNOVATOR NEXT GEN : Food For All เพื่อโลก เพื่อสุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่า

31 พฤษภาคม 2565

ใบประกาศรางวัลชมเชยการเข้าร่วมประกวด INNOVATOR NEXT GEN : Food For All เพื่อโลก เพื่อสุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่า


แผนปฏิบัติการประจำปี ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564

31 พฤษภาคม 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา


รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ประจำปีการศึกษา 2564

31 พฤษภาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ประจำปีการศึกษา 2564


รายงายผลการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2564

31 พฤษภาคม 2565

รายงานผลโครงการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2564


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 117 เดือน พฤษภาคม 2565

27 พฤษภาคม 2565


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 116 เดือน พฤษภาคม 2565

27 พฤษภาคม 2565


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 115 เดือน พฤษภาคม 2565

27 พฤษภาคม 2565


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 114 เดือน พฤษภาคม 2565

27 พฤษภาคม 2565


วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 113 เดือน พฤษภาคม 2565

27 พฤษภาคม 2565