บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562-2563

9 สิงหาคม 2562

บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562-2563

สผ.1 แบบใหม่

สผ.1 แบบใหม่ หน้า2

 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

21 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

7 พฤศจิกายน 2561

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

29 สิงหาคม 2561


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

15 สิงหาคม 2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟแวร์และระบบ E-Testing

21 ธันวาคม 2560


เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลางห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์และระบบ E-Testing จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2561

8 พฤศจิกายน 2560

เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลางห้องปฏิบัติการทางบัญชีพร้อมซอฟต์และระบบ E-Testing จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2561

คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่


สอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำนักงาน

30 กันยายน 2558

จำนวน 1ชุด

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม

19 มีนาคม 2558

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม

19-03-2558
19-03-2558
19-03-2558.pdf
151.1 KiB
249 Downloads
Details

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

11 มีนาคม 2558

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า.pdf
146.1 KiB
225 Downloads
Details


ประกาศสอราคาจ้างสอบราคาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม

6 มีนาคม 2558

ประกาศสอราคาจ้างสอบราคาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม

ประกาศสอราคาจ้างสอบราคาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
ประกาศสอราคาจ้างสอบราคาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
ประกาศสอราคาจ้างสอบราคาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม.pdf
1.9 MiB
235 Downloads
Details


ประกาศสอบราคาจ้างสอบราคาปรัปปรุงระบบประปา

6 มีนาคม 2558

ประกาศสอบราคาจ้างสอบราคาปรัปปรุงระบบประปา

ประกาศสอบราคาจ้างสอบราคาปรัปปรุงระบบประปา
ประกาศสอบราคาจ้างสอบราคาปรัปปรุงระบบประปา
ประกาศสอบราคาจ้างสอบราคาปรัปปรุงระบบประปา.pdf
1.2 MiB
237 Downloads
Details