รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2563

17 สิงหาคม 2563

รายงานการประชุมครั้งที่-10-2563


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2563

5 สิงหาคม 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่-9-2563


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2563

14 กรกฎาคม 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่8-2563


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2563

10 กรกฎาคม 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่7-2563


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563

29 มิถุนายน 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่6-2563


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2563

17 มิถุนายน 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่5-2563


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563

11 มิถุนายน 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครั้งที่4-2563


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563

18 มีนาคม 2563


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563

19 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษ ครังที่ 2/2563


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

6 มกราคม 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 1-2563


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

22 ตุลาคม 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครังที่ 3-2562


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

16 กันยายน 2562

รายงานการประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา​ครั้งที่ 2/2562