โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

11 สิงหาคม 2564


วารสารประชาสัมพันธ์ ประเมินศูนย์บ่มเพาะวันที่ 2 มิถุนายน 2564

2 มิถุนายน 2564


รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนแผน

25 มกราคม 2564

รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแ


คู่มือปฎิบัติงานศูนย์บ่มเพาะ

25 มกราคม 2564

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะ


วารสารวิทยาลัย การประเมินศูนย์บ่มเพาะ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

14 กันยายน 2563


วก.สองพี่น้อง เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วันที่ 28 มีนาคม 2562

5 มิถุนายน 2562

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมในวันและเวลาดังกล่าวที่วก.สองพี่น้อง

5 กันยายน 2561


วก.สองพี่น้องเข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับภาคกลาง 26 ส.ค. 61

5 กันยายน 2561

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ 26 มิถุนายน 2561

27 มิถุนายน 2561

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

2 สิงหาคม 2560


เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการติดตามประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ห้องประชุม วอศ.ปทุมธานี

18 กรกฎาคม 2560

Electric Service Together รับติดตั้ง ต่อ เติม ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอก

14 กรกฎาคม 2557

Electric Service Together

รับติดตั้ง ต่อ เติม ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอก

ติดต่อได้ที่แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

1490749_731614956892284_7583157302063215840_o