ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

29 เมษายน 2565


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

18 เมษายน 2565


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

18 เมษายน 2565


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 เมษายน 2565

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคาร


ประกาศตารางสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

8 มีนาคม 2565

 

ดาว์โหลด ตารางสอนภาคเรียนฤดูร้อนรายบุคคล 20220308_145156-หมุน


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)จัดจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย

28 กุมภาพันธ์ 2565

ร่างประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์

ปร.4

แบบ

TOR

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

28 กุมภาพันธ์ 2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี65


ประกาศเปิดเรียนรูปแบบ On-site – On-line วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

27 พฤศจิกายน 2564


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และ ตำแหน่งนักการภารโรง

24 พฤศจิกายน 2564


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และตำแหน่งนักการภารโรง

22 พฤศจิกายน 2564


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

16 พฤศจิกายน 2564


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

16 พฤศจิกายน 2564