วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 170 เดือน พฤษภาคม 2566

30 พฤษภาคม 2566


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 169 เดือน พฤษภาคม 2566

30 พฤษภาคม 2566


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 168 เดือน พฤษภาคม 2566

30 พฤษภาคม 2566


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 167 เดือน พฤษภาคม 2566

30 พฤษภาคม 2566


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

29 พฤษภาคม 2566


โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับปวช. และปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 28 พฤษภาคม 2566

29 พฤษภาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดโครงการ ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับปวช. และปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีการชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอน และระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา ให้กับ ผู้ปกครองได้ทราบ ณ ห้องประชุมท่าทรายทอง3 อาคารอำนวยการ


เข้าร่วมโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคตครั้งที่ 2 21 พฤษภาคม 2566

22 พฤษภาคม 2566

นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายใหนายดนัย หล้าพรม หัวหน้าแผนกช่างยนต์ พร้อมด้วยนายจิตวัต วิธิสินธุ์ และนายอุดมศักดิ์ กลิ่นพุดซ้อน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคตครั้งที่ 2 จัดโดยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยร่วมกับ กฟผ. โดยผลการแข่งขัน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ได้ลำดับที่ 5 จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 48 ทีม กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 166 เดือน พฤษภาคม 2566

19 พฤษภาคม 2566


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 165 เดือน พฤษภาคม 2566

19 พฤษภาคม 2566


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 164 เดือน พฤษภาคม 2566

19 พฤษภาคม 2566


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 163 เดือน พฤษภาคม 2566

19 พฤษภาคม 2566


วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 162 เดือน พฤษภาคม 2566

19 พฤษภาคม 2566