ประกาศเปิดเรียนรูปแบบ On-site – On-line วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

27 พฤศจิกายน 2564


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และ ตำแหน่งนักการภารโรง

24 พฤศจิกายน 2564


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และตำแหน่งนักการภารโรง

22 พฤศจิกายน 2564


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

16 พฤศจิกายน 2564


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

16 พฤศจิกายน 2564


รายงานสรุปการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

17 กันยายน 2564


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

8 กันยายน 2564

ประกาศวิทยาลัย ให้มีการจัดการเรียนการสอน Online ตามปกติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

3 กันยายน 2564


กระทรวงศึกษาธิการเริ่มแจกเงินเยียวยานักเรียน นักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ คนละ 2,000 บาท แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. เป็นต้นไป ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.vec.go.th

2 กันยายน 2564


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

11 สิงหาคม 2564


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

2 กรกฎาคม 2564


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

29 มิถุนายน 2564