เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

14 มิถุนายน 2565

เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจประจำปีการศึกษา 2564

7 มิถุนายน 2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจประจำปีการศึกษา 2564


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

31 พฤษภาคม 2565


ใบประกาศรางวัลชมเชยการเข้าร่วมประกวด INNOVATOR NEXT GEN : Food For All เพื่อโลก เพื่อสุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่า

31 พฤษภาคม 2565

ใบประกาศรางวัลชมเชยการเข้าร่วมประกวด INNOVATOR NEXT GEN : Food For All เพื่อโลก เพื่อสุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่า


แผนปฏิบัติการประจำปี ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564

31 พฤษภาคม 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา


รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ประจำปีการศึกษา 2564

31 พฤษภาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ประจำปีการศึกษา 2564


รายงายผลการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2564

31 พฤษภาคม 2565

รายงานผลโครงการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2564


VDO ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 2

25 มิถุนายน 2564


VDO ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 1

25 มิถุนายน 2564


วารสารประชาสัมพันธ์ ประเมินศูนย์บ่มเพาะวันที่ 2 มิถุนายน 2564

2 มิถุนายน 2564


รายงานผลิตผลของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

12 มีนาคม 2564

 


รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเขียนแผน

25 มกราคม 2564

รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแ