ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

17 สิงหาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน > คลิก


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา (รอบ3)

31 กรกฎาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา (รอบ3)


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา

31 กรกฎาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา


ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

14 เมษายน 2563

คลิกอ่าน>> รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง


ประกาศเรื่อง ขยายการปรับลดเวลาและวันทำงานของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง (ฉบับที่๒)

13 เมษายน 2563


ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

31 มีนาคม 2563

คลิกอ่าน ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 2 อัตรา


ประกาศเรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

30 มีนาคม 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 2 อัตรา

24 มีนาคม 2563

คลิกอ่านประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 2 อัตรา


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธรุกิจ

24 มีนาคม 2563

คลิกอ่านลายละเอียด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธรุกิจ


รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

27 ธันวาคม 2562


ภาพบรรยากาศสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

26 ธันวาคม 2562

มอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการ พนักงานราชการครู ครูอัตตราจ้างและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2562

6 สิงหาคม 2562

Download คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปีการศึกษา 2562