เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 18 มิถุนายน 2567

18 มิถุนายน 2567

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นายอุดม ดำสิน ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา


เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี 2567 17 มิถุนายน 2567

18 มิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมคณะครู เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี


เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 16 มิถุนายน 2567

18 มิถุนายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีก้าน แตงทอง และนางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตร รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 16-24 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา


โครงการประชุมผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 16 มิถุนายน 2567

18 มิถุนายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดโครงการ ประชุมผู้ปกครอง กลุ่มเสี่ยง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีการชี้แจง เกี่ยวกับการเรียนการสอน และระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา ให้กับผู้ปกครองได้ทราบ ณ ห้องประชุมท่าทรายทอง 3 อาคารอำนวยการ


เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติหุ่นยนต์ ABU Asia-Pacific Robot Contest ระดับชาติ 16 มิถุนายน 2567

18 มิถุนายน 2567

นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติหุ่นยนต์ ABU Asia-Pacific Robot Contest ระดับชาติ ในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง วันที่ 11-16 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี