จัดการเลือกตั้งนายกองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 12 มิถุนายน 2567

12 มิถุนายน 2567

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้งานกิจกรรม จัดการเลือกตั้งนายกองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้สิทธิใช้เสียง ในการลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การฯ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้วิถี ประชาธิไตย จัดขึ้น ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2567

12 มิถุนายน 2567