เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และ เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติวิธี 10 มิถุนายน 2567

11 มิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง มอบหมายให้นางสาวทัตพิชา คำภีระ หัวหน้างานแนะแนว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และ เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติวิธี(สำหรับครูผู้ดูแลทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี) ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล


เข้าร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรมโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 10 มิถุนายน 2567

11 มิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมจัดนิทรรศการและ เข้าร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรมโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีว ศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี