พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4 มิถุนายน 2567

5 มิถุนายน 2567

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ 35 ลำดับการเรียนรู้ ระดับ ภาคกลาง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี


กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2567

5 มิถุนายน 2567

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง