วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 34 เดือน ตุลาคม 2563

26 ตุลาคม 2563


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 33 เดือน ตุลาคม 2563

26 ตุลาคม 2563


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 32 เดือน ตุลาคม 2563

26 ตุลาคม 2563


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ๑๑-๑๒ พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐ วันที่ 24 ตุลาคม 2563

26 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ๑๑-๑๒
พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๘๐ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุร


วิทยาลัยการอาชีพสองพีน้อง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 24-25 ตุลาคม 2563

26 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยการอาชีพสองพีน้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 31 เดือน ตุลาคม 2563

23 ตุลาคม 2563


น้อมเกล้า รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

23 ตุลาคม 2563


วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 30 เดือน ตุลาคม 2563

16 ตุลาคม 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

16 ตุลาคม 2563


ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเรื่อง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 อัตรา

16 ตุลาคม 2563


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จัดพิธีไหว้ครูช่างและครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 15 ตุลาคม 2563

16 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง นำโดย ดร.บัณฑิต ออกแมน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่างและครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง 13 ตุลาคม 2563

14 ตุลาคม 2563